ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη φοίτησή τους, με δυνατότητας λήψης υποτροφιών μέσω  φορέων και οργανισμών που χορηγούν κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα.

Σας συνιστούμε να ερευνήσετε τις κάτωθι υποτροφίες που χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά / οικονομικά /κοινωνικά κριτήρια.

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19.04.2024

Περισσότερες πληροφορίες

KAS Scholarship Call March 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24.04.2024

Περισσότερες πληροφορίες

Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024-2025

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25.04.2024

Περισσότερες πληροφορίες

Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30.04.2024

Περισσότερες πληροφορίες

Ίδρυμα «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστ. Σταματίου»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Προκήρυξης στην εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Eπαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

Περισσότερες πληροφορίες

HELLENiQ ENERGY (Ελληνικά Πετρέλαια)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12.05.2024

Περισσότερες πληροφορίες

 

Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο