ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αίτηση Υποψηφιότητας
Προκήρυξη

 

Slider

Καλώς ήρθατε στο

ΠΜΣ «Ψηφιακό Marketing»

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης νέων επιστημόνων, πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και η προώθηση της έρευνας στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η χρήση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη. Η υπεροχή του Ψηφιακού Μάρκετινγκ σε σχέση με το παραδοσιακό είναι πλέον δεδομένη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις, είτε αλλάζουν τα σχέδια δράσης τους με βάση το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, είτε ενισχύουν τις υπάρχουσες μαρκετινγκ στρατηγικές τους με τεχνικές Digital Marketing.

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή η τεχνολογία Internet of Things, καθιερώνεται ως ένα σύστημα διασυνδεδεμένων συσκευών (tablets, smart phones, οικιακές συσκευές, συστήματα παρακολούθησης, συστήματα παραγωγής, υπολογιστές κ.λπ.), οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το Internet. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ μπορεί να καταστήσει παντοδύναμη μια επιχείρηση, εφόσον της δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας  αυτό το διασυνδεδεμένο περιβάλλον, να διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και να μεγιστοποιήσει την απόδοση των προωθητικών ενεργειών της.

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), φιλοξενείται απο το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σχετικές με τις έννοιες, τη μεθοδολογία, τις στρατηγικές και τις πρακτικές του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα:

Έχουν την ικανότητα και την ευχέρεια να σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές του παραδοσιακού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αλλά και των εργαλείων σχεδιασμού του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση των τεχνολογικών δομών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των πρακτικών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Eίναι σε θέση να αναπτύξουν νέες μεθοδολογίες, τεχνικές και διαδικασίες στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο για την προετοιμασία της εργασιακής και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας.

Έχουν τη δυνατότητα, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ψηφιακές καμπάνιες Μάρκετινγκ.

Έχουν αποκτήσει δεξιότητες που θα βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να εργαστούν ανεξάρτητα και με πρωτοτυπία.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για το μεταπτυχιακό Ψηφιακό Marketing συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αυτόματα θα σας αποσταλεί η αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση email που δηλώσατε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Μεταπτυχιακού στα τηλέφωνα: 

694 908 9807, 2510 462 395 ή 2510 462 183

ή μέσω e-mail στη διεύθυνση info@digital-marketing.edu.gr

Close Menu