Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις καθώς και όλους όσους παρακολούθησαν την ημερίδα. Τόσο από τις παρουσιάσεις, όσο και από τη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε φανερό ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί σημαντικό εργαλείο προβολής για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Η βιωματική εμπειρία, η χρήση μεγάλων δεδομένων και οι μελέτες επιπτώσεων μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία στην  διαμόρφωση  στρατηγικών στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Απαραίτητο ωστόσο είναι οι επαγγελματίες στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ να αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και τις δεξιότητες εκείνες, που θα τους κάνουν ικανούς να προσελκύουν το καταναλωτικό κοινό με τη συνδρομή  των ψηφιακών μέσων.

Close Menu