ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MSc in DIGITAL MARKETING) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022

Όσοι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο ΠΜΣ Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018) καθώς και την Υπουργική Απόφαση 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 2988/08.07.2021), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση απαλλαγής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από την 21η Μαΐου 2022 ως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@digital-marketing.edu.gr, μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει ως τίτλο: [Απαλλαγή τελών φοίτησης για το ΠΜΣ «Ψηφιακό Μάρκετινγκ»].

Πληροφορίες παρέχονται στο email : info@digital-marketing.edu.gr και στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. 6949089807, 2510 462395, 2510 462183

Καβάλα 21 Μαΐου 2022

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης

Συνημμένα αρχεία 

Αίτηση απαλλαγής  

  Ανακοίνωση 

Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο