Δρ. Τερζίδης Κωνσταντίνος

Δρ. Τερζίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τερζίδης είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στα Πανεπιστήμια Μονάχου και Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης της Γερμανίας. Είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης. Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα ως στέλεχος και σύμβουλος σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Υπήρξε και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ως επιστημονικός υπεύθυνος επιστημονικών προγραμμάτων.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Τερζίδης δίδαξε Διοίκηση Επιχειρήσεων σε πολλά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς επίσης και Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας. Είναι ιδρυτής και πρώτος Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών καθώς και πρώτος Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα” του ΔΙΕΠΑ.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα ανήκουν το Γενικό και το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, η Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, τα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, η Εφοδιαστική, η Επιχειρησιακή Ηθική. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, είναι δημοσιευμένο στην αγγλική, ελληνική και γερμανική γλώσσα. 

Ο Καθηγητής Τερζίδης είναι μέλος του “Netzwerk fuer Gute Unternehmenspraxis”, του “Ethics Network”, της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης καθώς και πολλών άλλων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Ακόμη είναι μέλος και/ή πρόεδρος ελληνικών και ξένων επιστημονικών επιτροπών, συνεδρίων και/ή περιοδικών όπως τα :International Journal “MIBES (Management of International Business & Economic Systems)-Transactions”(ISSN 17909899),και”Journal of International Management & Organization Studies”.

Ο Δρ. Τερζίδης Κωνσταντίνος διδάσκει στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς, Καβάλα 65404, Τηλέφωνο: 2510462198, Email: kter@mst.ihu.gr

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περιοδικά:
1. Terzidis, K., Papadopoulou, E. and Kosmidis, K. (2013) “Customer e-loyalty to internet banking: An empirical analysis”, Global Business and Economics Review, Vol.15, 2/3, pp.148-162.
2. Koutroukis,T. and Terzidis,K.(2013) “Employees΄participation in multinational enterprises: Assessment of the institution΄s function from the perspective of HRM (gr)”, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167),Vol.16,62,PDF,pp.190-215.
3. Kosmidis, K., Terzidis, K., Geka, E. and Stavropoulos, A. (2012) “The impact of dividend policy in corporate valuation: Empirical analysis of the Greek industrial sector”, PRIME International Journal, Vol.5, 1, pp.54-67.
4. Terzidis,K. and Samanta,I. (2011) “Marketing Practices of Small Family Business in Greece”,Journal of Marketing Operations Research,Vol.1, 1,pp.65-80.
5. Papadimitriou., Terzidis,K., Mavroudi,S.and Likothanasis,S.,(2011) “Scalalab: an effective scientific programming environment for the Java Platform bases on the Scala object-functional language”, Computing in Science and Engineering, vol. 13, no.43-55
6. Kosmidis, K. and Terzidis, K., (2011). Manipulating an IRB model: Considerations about the Basel II framework, Euro Med Journal of Business, Special Issue Current challenges in financial services management, Vol.6,No.2,pp.174-191.
7. Koutroukis, T. and Terzidis, K. (2010). Can European Works Councils be effective? A study of their contributing factors from an HR Management point of view, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, 2 (3/4),pp.276-290
8. Kosmidis, K., Venetaki, M., Stavropoulos, A. and Terzidis, K.(2011)”Predicting Financial Distress in Greek Business: A Viability Factors Perspective”, MIBES Transactions international Journal, Vol.5, 2, Autumn, pp.158-170
9. Kosmidis, K., Chatzis,V., Β., Stavropoulos, A. and Terzidis, K. (2010). Incorporating TQM in higher education: Students΄assessment of academic performance, International Journal MIBES Transactions, 4(1), pp.152-164.
10. Stylidis, D., Terzidou, M. and Terzidis, K. (2008). Islands and destination image: the case of Ios, Journal Tourismos: An international multidisciplinary Journal of Tourism, 3(1), pp. 180-199.
11. Papadimitriou, S. and Terzidis, K. (2006). Supervised Dynamic Clustering with Kernel-Based Self-Organized Maps,WSEAS Transactions on Signal Processing, 2(5), pp. 841-849.
12. Papadimitriou, S., Terzidis, K., Mavroudi, S., Skarlas, S. and Likothanassis, S. D. (2005). Fuzzy rule based classifiers from SV Learning, WSEAS Transactions On Computers, 4(7).
13. Terzidis, K. and Kosmidis, K. (2004). The Emergence of ABC Systems as a Response to a New Economic Reality: Relevance and Limitations, South European Review of Business, Finance and Accounting, 2(2), pp.73-99.
14. Papadimitriou, S. and Terzidis, Κ. (2003). Symbolic adaptive neuro-fuzzy inference for data mining of heterogenous data, Intelligence Data Analysis Journal, 7(4), pp. 327-346.
15. Κουτρούκης,Θ. και Τερζίδης,Κ.(2001). “Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Η περίπτωση στις BP OilEurope”, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τεύχος 4, 2001.
16. Kumar,B. Και Τερζίδης, Κ.(1995). “Γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μια εμπειρική έρευνα αναφορικά με τα κίνητρα, τη στρατηγική και το Μάνατζμεντ”, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τόμος Ε΄, τεύχος 17, Δεκέμβριος 1995. 119-142 (ISSN-1105-1167).
17. Τερζίδης, Κ.(1995),”Όψεις του προβλήματος κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης παλιννοστούντων Ελληνοποντίων”,Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τόμος 3, τεύχος 88, 1995, σς.99-121 (GR ISSN 0013-9696).
18. Τερζίδης,Κ.(1999), “Διαμοιρασμός του εργάσιμου χρόνου. Διέξοδος στην απασχόληση ή ματαιοπονία;”, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 15, Ιούλιος 1999. 38-43.
Συνέδρια:
1. Kosmidis, K., Stavropoulos, A. and Terzidis, K. (2013) “Accounting agility and the prediction of corporate failure”, Proceedings of the 6th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, September 23-24, Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, Estoril, Portugal, pp.1272-1288.
2. Kosmidis, K., Terzidis, K., Geka, E. and Stavropoulos, A. (2012) “The impact of dividend policy in corporate valuation: Empirical analysis of the Greek industrial sector”, Proceedings of the National Conference of Management and Economics (ΕSDΟ), May 25-27, Technological Educational Institute of Larissa, Larissa, Greece, pp.187-200.
3. Terzides, K., Papadopoulou, E.and Kosmidis, K. (2011)”Innovative strategies of electronic communication in the Greek banking sector, “Conference Readings Book Proceedings of the 4th Annual EuroMed Academy of Business – Business Research Challenges in a Turbulent Era”,October 20th-21st, Elounda, Crete, Greece.
4. Terzidis, K.. Papadopoulou, E. and Kosmidis, K. (2011) “The importance of trust and website design in adopting behaviors of willingness to use e-banking services and willingness to be e-loyal from Greek consumer’s perspective”, Proceedings of the 7th International Conference on “New Horizons in Industry, Business and Education “, August 25-26, Technological Education Institute of Crete , Chios Island, Greece,pp.385-392.
5. Terzidis,K.,Papadopoulos,D.,Petasakis,I..,Papadopoulou,E.(2011) “Association of learning ability and performance of organizations in the Eastern Macedonia & Thrace region”,International Conference “Rethinking Business Education in the Age of crisis”, August 20-22, University of the Aegean-Department of Business Administration Technological Educational Institute of Crete, Chios Island, Greece, (Proceedings in CD-ROM).
6. Kosmidis, K., Venetaki, M., Stavropoulos, A. and Terzidis, K. (2011) “Predicting financial distress in Greek business: A viability factors perspective”, Proceedings of the Management of International Business and Economic Systems (MIBES), International Conference, September 16-18, Technological Education institute of Serres, Serres, Greece, pp.250-262.
7. Terzidis, K., Papadopoulou, E. and Kosmidis, K. (2011) “Innovative strategies of electronic communication in the banking sector”, Proceeding of the 4th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, October 20-21 Technological Educational Institute of Crete, Elounda, Crete, pp.1839-1853.
8. Kosmidis, K., Chatzis, V., Stavropoulos, A. and Terzidis, K. (2010). Incorporating TQM in higher education: Students΄assessment of academic performance, Proceedings of the Management of International Business and Economic Systems (MIBES), International Conference, June 4-6, Kavala Institute of Technology, Kavala, Greece, pp. 164-176.
9. Valsamidis, S., Petasakis, I., Terzidis, K.and Karakos, A. (2010). Entrepreneurship activity of TEI Kavala’s graduates, Proceedings of the Management of International Business and Economic Systems (MIBES), International Conference, June 4-6, Kavala Institute of Technology,Kavala, Greece, pp. 350-361.
10. Kosmidis, K., Stavropoulos, A. and Terzidis, K. (2009). The role of LGD in credit risk mitigation: The remuneration enhancement dilemma, Proceedings of the 2nd Annual Euro Med Conference, October 26-28, University of Salerno, Salerno, Italy, pp.881-894.
11. Kyriazopoulos, P., Samanta-Rounti, Ι. And Terzidis, K. (2008). Defining marketing practices of small family Business of first and second generation management, The third world conference on production and operations management, Manufacturing Fundamentals: Necessity and Sufficiency, August 2008, Tokyo, pp.1799-1812.
12. Terzidou, M., Stylidis, D. and Terzidis, K. (2007). Tourism, Religious Tourism or Pilgrimage?, International Conference New horizons in Industry, Business and Education, 30-31 August, Rhodes, Greece
13. Stylidis, D., Terzidou, M. and Terzidis, K. (2007). Island tourism and its socio-economic impacts, in G. Blanas (ed.) MIBES 2007 Proceedings, Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece
14. Stylidis, D., Terzidou, M. and Terzidis, K. (2007). Components and Formation of Destination Image, Conference about New Technologies and Marketing, 24-25 May, Crete
15. Papadimitriou, S., Mavroudi, S., Terzidis, K., Katsanos, P.and Likothanassis, S. (2006). Simple Fuzzy Rules Extracted with Support Vector Learning”, IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA 2006), February 13-2006, Innsbruck, Austria
16. Sdrolias, l., Terzidis, K. and Vounatsou, M. (2005). Significance, defining factors and consequences of mental alienation of enterprises personnel from their work environment, Proceedings of the International conference Organizational Culture, Corporate Governance and Competitiveness, Turkey, June 16-19, pp. 27-42
17. Graf,K.R.,Terzidis,K.and Ipsilantis,P.(2005).Simulation training in logistic processes Just-in-time : An international Experience, Proceedings of the 4th International Conference on “New horizons in Industrie,Business and Education, Corfu,Greece,25-26 August,pp.254-262
18. Graf, K.R., Terzidis, Κ. And Augustin, S. (2003). Integrating Simulation and the World Wide Web for Globally Blended Learning Models to Create Supply Chains in the Production Environment, International Conference IGIP Information-Communication-Knowledge Engineering Education Today, Karlsruhe 15-18 September, pp. I-IV (Addendum)
19. Graf,K.R., Terzidis, Κ., and Augustin, S. (2003). Training center supply chain simulation (TCSCS) Integrative simulation and the world wide web for globally blended learning models to create supply chains in the production environment,Proceedings of the International Conference: New Horizons in Industry and Education. Santorin 28-29 Αugust 2003, pp. 300-307
20. Κarakos, Α., Τerzidis, Κ., Valsamidis, S. and Delias, Α. (2003). Importing Data from an Enterprise Resource Planning System to Project Management with the aid of SQL. Proceedings of the 16th Conference of the Greek society of operations research, on Management and project-Management,Larisa 25-27 September,Vol.A,pp.255-264
21. Terzidis, Κ.and Papadoloulos, D. (2003). Ruin Theory and Decision Making, Proceedings in the International Conference Euro/Informs: New Opportunities for Operations Research in Business. Istanbul 6-10 Ιουλίου, p. 80
22. Τερζίδης, Κ. και Τζόκας, Ν.(2000), “Ακούγοντας τη φωνή στις αγοράς. Γνωστικά αντικείμενα, για το μέλλον”. Πρακτικά 7ουΔιεθνούς Συνεδρίου στις Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης ”Χρηματοοικονομικές εξελίξεις στην εποχή του Ευρώ.” Καβάλα 12-14 Οκτωβρίου 2000, σσ. 299-313
23. Τερζίδης,Κ. και Κουτρούκης,Θ. (2001). “Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων: Οι επιδράσεις στις νεότευκτου θεσμού στις εργασιακές σχέσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων”. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Παραγωγικότητα, Απασχόληση και τεχνολογική Εκπαίδευση στη νέα χιλιετία”, Αθήνα,Εκδόσεις Παπαζήση, , σσ.303-315, (ISBN 960-02-1461-1).
’ρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά:
1. Τερζίδης, Κ.(2012), “Οι πολιτικές αποφάσεις χρειάζονται τόλμη”,Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,12.08.2012,σ.6
2. Τερζίδης, Κ.(2010) “Οργανωμένη ανευθυνότητα ή αποτελεσματικό κράτος;” TO BHMA, Οικονομία, 26.02.2010, σ. 2
3. Τερζίδης, Κ. (2002). “Απασχόληση ή μόρφωση; Διέξοδοι από το δίλημμα”, Ενημέρωση, Επικοινωνία και Δράση, Τεύχος 4/Μάρτιος 2002, σσ. 1-2.Τερζίδης, Κ. (2000) “Το 35ωρο λύση για την ανεργία;” Ειδική (πρωτοχρονιάτικη) έκδοση του περιοδικού “Οικονομικός Ταχυδρόμος” Με τίτλο: “Η οικονομία στη στροφή της νέας τεχνολογίας”, 30.12.2000, σσ. 99-102.
4. Τερζίδης, Κ. (2000). “Αναβαθμισμένος ο ρόλος του Γ.Δ. στην “Κοινωνία της πληροφορίας””, Ενημέρωση, Επικοινωνία και Δράση, Τεύχος 3,Δεκέμβριος 2000, σσ. 1-2.
Βιβλία:
1. Τερζίδης, Κ. (2011). Mάνατζμεντ, Στρατηγική προσέγγιση,2η Έκδοση, (1η Έδοση 2004),Αθήνα : Σύγχρονη Εκδοτική
2. Τερζίδης, Κ. (2008). Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Τόμος 3ος, Πάτρα : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
3. Τερζίδης, Κ. και Κουτρούκης,Θ. (2006). “Πτυχίο..! Και τώρα;” Έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας, σελ. 80, Καβάλα 2000, (Α΄Έκδοση 2000), (ISBN:960-363-012-8).
4. Τερζίδης, Κ. και Τζωρτζάκης, Κ. (2004). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα : Εκδόσεις Rosili.
5. Τερζίδης, Κ. (2000). “Συγκριτική Διοίκηση Benchmarking”, Αθήνα : Σύγχρονη Εκδοτική, (ISBN 960-8165-01-6).
6. Κυριαζόπουλος,Π. και Τερζίδης, Κ. (2000). “Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην 3η Βιομηχανική Επανάσταση”, Αθήνα : Σύγχρονη Εκδοτική, (ISBN 960-7344-88-X). v. Κεφάλαια σε βιβλία.
7. Τερζίδης,Κ.(2008), Συμμετοχή στην επικαιροποίηση του Τόμου Α’ του ΕΑΠ (Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και ίδια συμμετοχή με συγγραφή του πρώτου κεφαλαίου. Έκδοση ΕΑΠ.
8. Καραγιάννης, Σ., Παπαηλίας, Θ., Τερζίδης,Κ., (2006), ” Μια πρόταση υλοποίησης του Management οικοτουρισμού στον Ελλαδικό χώρο: Η περίπτωση της περιοχής της λίμνης του Δυστού στην Εύβοια”, Τιμητικός Τόμος Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σσ.203-224.
9. Graf, R., Terzidis, K. and Augustin, (2005), “New Approach for Global Education – Simulating Supply Claims by Applying World Wide Web”, SpringerVerlag, New York.
10. Graf,R., Terzidis, Κ. and Augustin, S.(2003), “Global Education Integrating Simulation and the World Wide Web for Creating Supply Chains”, Shaker Verlag, Aachen.
11. Τερζίδης, Κ. (2000) “Διαμοιρασμός του εργάσιμου χρόνου. Διέξοδος στην απασχόληση ή ματαιοπονία;”, Η εργασία στον 21οαιώνα, , Αθήνα: Ειδική Εκδοτική σσ. 103-109 (ISBN:960-7389-33-6).
12. Klaus, H., Richter, B. και Terzidis, K.:(1999) “Personalentwicklung im Spannungsfeld von Globalisierung und Ethik”. In: Kumar, B.N./Osterloh, M./Schreyoegg, G., Unternehmensethik und die Transformation des Wettbewerbs, Schaeffer / Poeschel Verlag, Stuttgart 1999,S. 509-532 (ISBN 3-7910-1338-6).
13. Τerzidis, Κ. (2008). Foundations of Organization and Management, Chapter 1, Vol. Α΄ in : Introduction to Business Management, Patra : Hellenic Open University Edition,pp.21-83.
14. Κaragiannis,S., Papailias,T. and Terzidis, Κ. (2006). An Agrotourism Management Proposition for implementation in Greece : The case of Dystos Lake District in the Euboea Island. Honorary Volume Maria Negreponti-Delivani, University of Makedonia,Greece,Thessaloniki, pp.203-224.
15. Graf, R., Terzidis, Κ. and Augustin, S. (2005). New Approach for Global Education – Simulating Supply Clains by Applying World Wide Web, in: Zuelch,G., Jagder,H.S. and Stock, P.(eds),Integrating Human Aspects in Production Management, New York,Springer,pp.295-306.
16. Graf, R., Terzidis, Κ. and Augustin, S. (2003). Global Education Integrating Simulation and the World Wide Web for Creating Supply Chains, Shaker Verlag, Aachen.
17. Τerzidis,K. (2000). Division of working time. Employment alternative or futility? Labour in the 21st century, Athens : Special Editions, pp.103-109.
18. Klaus, H., Richter, B. and Terzidis, K. (1999). Personalentwicklung im Spannungsfeld von Globalisierung und Ethik. In: B. N., Kumar, Osterloh, M., Schreyoegg, G., Unternehmensethik und die Transformation des Wettbewerbs. Stuttgart: Schaeffer/Poeschel Verlag, s. 509-532
Παρουσίαση βιβλίου:
Tερζίδης, K. (2006), Επιστημονική επιμέλεια και πρόλογος της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου: “Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, του αμερικανού συγγραφέα David Taylor, Αθήνα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος (τίτλος αμερικανικής έκδοσης :Taylor, D., A.Supply Chains. A Manager΄s Guide. Boston et al: Addison-Wesley,)
Close Menu